Zondag trainingen

Beste WOS-zeilers,


Zoals aangegeven in het begin van het jaar zouden we vanaf zondag 28 maart terug van wal willen steken met de zondagtrainingen eenmansboten voor (jong)volwassenen onder begeleiding van een trainer.


Alle aangesloten leden van de club zijn welkom.

Ineens een oproep om lid- en liggeld 2021 te regelen moest dat nog niet gebeurd zijn.


Er kan gezeild worden met eigen boot of er kan een clubboot (vnl. Laser) ter beschikking gesteld worden.

! Opgelet: Wie wenst deel te nemen met een clubboot is zeilervaring verreist.

We gaan op het water op zondagmorgen telkens tussen 10 en 12 uur (m.a.w. ten laatste om 09u30 paraat).


Tarieven: 15 euro / training

Gebruiksvergoeding bij gebruik clubboot: 25 euro / training


Deelnemers worden gevraagd uiterlijk vrijdag vooraf aan te melden via erwin.bare@telenet.be

contact gsm 0476 94 32 02


Trainingen onder begeleiding gaan enkel door als er voldoende deelnemers zijn.

De maatregelen ons opgelegd door de overheid inzake covid-19 worden strikt opgevolgd.